Hôm qua, 11-1-2013, chúng tôi đã làm xong công việc giao ban Tagalau.

BBT, cộng tác viên và bạn đọc lưu ý:

 • Tagalau từ số 1-4 đã trở thành hàng hiếm, chỉ để lưu, rất cần sự bảo quản tốt.
 • BBT cũ đã chuyển dữ liệu Tagalau 14 đến BBT mới theo địa chỉ email. Từ nay, mọi liên lạc thư từ và bài vở, xin gửi đến địa chỉ mới.
 • Nhận, chọn và sắp xếp bài vở, BBT mới chịu trách nhiệm chính. Inrasara với tư cách đồng chủ biên có vai trò hỗ trợ khi có yêu cầu cụ thể, và xem lại toàn văn bản thảo Tagalau trước khi mang đi duyệt.

Sau đây là biên bản giao ban.

BIÊN BẢN GIAO BAN TAGALAU
HARAK JWƠL WAN TAGALAU

Hôm nay, tại Nhà hàng: Đầu Làng, đường Hoàng Hoa Thám, Tân Bình – TPHCM
Inrasara, đại diên Ban Biên tập Tagalau cũ
Jalau Anưk, đại diên Ban Biên tập Tagalau mới (từ số 14-2013)
Bàn bạc chuyển giao thế hệ Tagalau. Sau khi nhất trí công việc, Inrasara giao cho Jalau Anưk và Ban Biên tập Tagalau mới số tiền và vài hiện vật như sau:

1. Tiền mặt & chứng từ

 • 17.000.000 đồng (mười bảy triệu đồng chẵn)
 • 2 hóa đơn kí gửi: Tagalau12:40 cuốn, Tagalau13 : 50 cuốn tại Nhà sách Hà Nội, 245 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM.
 • Hóa đơn Tagalau13 : 30 cuốn do Châu Thị Nha Trang làm đại lí.

2. Sách:

 • Sách lưu: 2 bản cho mỗi số Tagalau, từ Tagalau1 đến Tagalau13. Tất cả là 26 (hai mươi sáu) bản.
 • Sách tồn, tất cả là 95 cuốn (chín mươi lăm cuốn). Cụ thể:

Tagalau 13: 40 cuốn (bốn mươi cuốn)     – Tagalau12: 15 cuốn (mười lăm cuốn)
Tagalau9: 15 cuốn (mười lăm cuốn)        – Tagalau8: 15 cuốn (mười lăm cuốn)
Tagalau5: 10 cuốn (mười cuốn)

3. Khác

 • Con dấu khắc chữ Tagalau & con dấu “kính biếu”.
 • Chuyển các bài vở cộng tác viên gửi cho Tagalau 14 đến địa chỉ mới.
 • Các nợ cũ của vài đại lý đến nay chưa thanh toán, coi như là nợ khó đòi.

Biên bản lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Kajap karo thuk siam!

Sài Gòn, ngày 11-1-2013

TM Ban Biên tậpTagalau cũ                                 TM Ban Biên tậpTagalau mới

 

Inrasara                                                                                Jalau Anưk

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả