Không phải dòng sông quê hương
Không hiện thực như dòng Seine nước Pháp
Nhưng tôi vẫn đằm mình tắm táp
Trôi đi trôi đi cũ mòn
 
Không có con đường đi vào hành tinh
Không có câu thơ neo trái tim người
Những ngôi sao già rụng vào bóng tối
Không ai tình nguyện thì tôi cầm chổi
Quét sạch quét sạch cũ mòn
 
Tôi đặt tôi trần trụi trước thơ mình
Những tàn dư hôm qua co giò chạy trốn
Lớp lá vàng ngoài đường bay chộn rộn
Chỉ còn bụi lòng đánh thức vòm mai.
 
 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)