1. Đính chính:

– Bài “ Về những hiện vật điêu khắc Champa trong Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – TP Hồ Chí Minh” là của tác giả Quảng Văn Sơn chứ không là Quảng Đại Sơn. Bài này đã được in trong cuốn Nam Bộ, Đất & Người, tập 8, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2011.

2. Kĩ thuật:

– Nhiều bài nghiên cứu có ảnh minh họa, như bài “ Bước đầu tìm hiểu về triết lí Âm dương thông qua hình ảnh cánh diều Chăm” có ảnhiều nh rất độc đáo. Tiếc là Tagalau chưa có “truyền thống” đăng ảnh trong trang ruột.

3. Ủng hộ:

Vì lí do thẩm mĩ, từ số 12 – Nhà xuất bản đề nghị không ghi cụ thể danh sách ủng hộ Tagalau của Mạnh thường quân, vả lại, hầu hết Mạnh thường quân đều không muốn ghi tên mình, nên BBT chỉ ghi một đoạn ngắn gọn như thế, ở trang 4 Tagalau 12. Riêng danh sách mạnh thường quân ủng hộ Tagalau 11, chúng tôi đã thông báo trên Inrasara.com, xin miễn nhắc lại.

Ủng hộ Tagalau 12 gồm có: Công ty TNHH Dệt may Thổ cẩm Chăm Inrahani, bạn thơ Chế Mỹ Lan, một độc giả ở Mỹ, hai độc giả ở Hamu Tanran.

4. Địa chỉ

Có vài tác giả kí bút danh, BBT có thông báo trên web Inrasara.com nhưng chưa thấy hồi đáp. Các bạn đến các địa chỉ Tagalau để nhận sách và nhuận bút.

5. Tagalau đã chuiyển sách cho Hoàng Long (Nhật), Hồ Trung Tú, Nhụy Nguyên, Miên Trà (và 5 cuốn bán ở Quảng Nam), Thông Minh Diễm (và 20 cuốn bán ở Ma Lâm).

Ơmpun saung đwa karun grơp drei

BBT Tagalau

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả