+ Nhà thơ Jalau Anưk, đồng chủ biên Tagalau giai đoạn mới.

Đón năm 2013, sau 13 kì tồn tại, Tagalau sẽ làm cuộc chuyển giao thế hệ. Ban Biên tập Tagalau cũ chuyển lại cho Ban Biên tập mới vài sự việc sau:

1. Sách:

– 2 bản cho mỗi số Tagalau, từ Tagalau1 đến Tagalau13 , để lưu.

– 2 hóa đơn kí gửi: Tagalau12: 40 cuốn, Tagalau13 : 50 cuốn tại Nhà sách Hà Nội – TPHCM (vài địa chỉ bán lẻ khác: 30 cuốn Tagalau12 và 13.)

Chú ý: các nợ cũ của vài đại lý và cá nhân (khá xôm) đến nay chưa thanh toán, coi như là nợ khó đòi. Khi “đòi” được, sẽ chuyển lại và có thông báo sau.

– Sách tồn: 30 cuốn Tagalau12 và 40 cuốn Tagalau 13.

2. Tiền

– Số tiền tồn quỹ chuyển sang:                              17.000.000 đồng

– Tài khoản đứng tên Yatrang và Jaka đã hết hạn sử dụng.

3. Khác

– Con dấu khắc chữ Tagalau.

– Con dấu “kính biếu”.

– Các bài vở cộng tác viên gửi đến địa chỉ Inrasara, sẽ chuyển tất cả sang địa chỉ mới.

 Ban Biên tập mới bàn kế hoạch nhận bàn giao thời gian sớm nhất.

 

Kính báo

TM Ban Biên tập Tagalau

Inrasara

Kajap karo thuk siam!

 

 

Sài Gòn, cuối năm 2012

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả