Kính gửi quý Mạnh Thường Quân, bà con, anh chị em và bạn đọc!

Sau 12 năm ra đời và phát triển, hôm nay Tagalau đang làm cuộc chuyển đổi thế hệ. Ngay từ số đầu tiên,Tagalau luôn nhận được sự ủng hộ về mặt tài chính cũng như được cổ động về mặt tinh thần của quý Mạnh Thường Quân, bà con, anh chị em và bạn đọc. Kì này, do tình hình khó khăn chung, một hình thức mới ủng hộ Tagalau bằng cách mua ứng trước. Đây là phương thức hỗ trợ hiệu quả nhất cho việc in ấn đặc san. Đến nay Tagalau 13 nhận được:

1. Mạnh Thường Quân ủng hộ

 • Nhà thơ Văn Cát Tiên                                  5.000.000đ
 • Bạn thơ Trần Can                                         0.300.000đ
 • Bạn thơ Jaya Thuksiam                               2.000.000đ
 • Chế Linh, Ysa Cosiem, Bá Văn Đông, Phú Văn Lưu, Thạch Ngọc Xuân va gia đình Lưu Quang Sang                                                      20.000.000đ

2. Tiền bán Tagalau 12                              4.000.000đ

Cộng :                                                             31.300.000đ

Các khoản chi

 • Giấy phép và khác…                                   2.000.000
 • Các khoản để cho ra bản thảo thô             2.400.000
 • Chi phí in                                                       13.800.000
 • Bìa                                                                  1.300.000
 • Chi phí gửi và khác                                      2.000.000

Cộng                                                               21.500.000đ
Số dư                                                             9.800.000đ

Tiền ứng đặt mua trước

Nhóm bạn Palei Hamu Tanran và Dũng Công Huân đặt mua 250 cuốn Tagalau 13: 7.500.000đ

Số dư + tiền đặt mua trước + tiền bán Tagalau 13 được (?) sẽ chuyển sang số Tagalau14.

Kính báo, và

Kính chúc các Mạnh Thường Quân, tác giả, và bạn đọc Tagalau

BƠL KATÊ KAJAP KARO THUK SIAM

Sài Gòn, 1-10-2012
Thay mặt BBT Tagalau
 Chủ biên Inrasara

TAGALAU 13
Tuyển tập sáng tác – sưu tầm – nghiên cứu văn hóa Chăm
Inrasara chủ biên
NXB Văn học, 2012, in 700 bản, khổ 14,5cm x 20,5cm
Giá bìa: 40.000 đồng

Địa chỉ liên hệ: INRASARA, 205/38, Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Tel: 08-39738450 – Cellphone: 0913-745764.
Email: inrasara@yahoo.cominrasara.cp@gmail.com
Website: inrasara.com 

Ban Tagalau TRẺ

Ban Tagalau Trẻ : Jalau Anưk – Chế Mỹ Lan – Inrajaka – Ya Trang
Jalau Anưk, khautara@yahoo.co.uk, 0915-783-483
Inrajaka, inrajaka@gmail.com, 0919-174987

Tài khoản Tagalau

Thông báo đến quý Mạnh Thường Quân, độc giả và người mua Tagalau có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản chung: Châu Nữ Nha Trang – Phú Tuệ Năng, Western Bank – Số tài khoản: 000 264 243 272

PHÂN PHỐI

1. Thông lệ                                                                70 cuốn

 • Nộp lưu chiểu                                   30 cuốn
 • Các cơ quan & báo chí                    30 cuốn
 • Phát hành và ủng hộ viên                10 cuốn

2. Tác giả                                                                  100 cuốn       

 • 5 cuốnInrasara, Trà Vigia, Jalau Anưk
 • 4 cuốn : Tuệ Nguyên, Bá Minh Truyền, Quang Cẩn, Bá Văn Quyến, Chế Vỹ Tân, Kaka Lưu Tấn Thành, Kiều Dung, Quảng Văn Sơn
 • 3 cuốn: Trầm Ngọc Lan, Phú Đạm, Jaya Thuksiam, Cahya Mưlơng, Majoan
 • 2 cuốn: Hà Sơn, Paka Jatrang, Kiều Maily, Chế Vy, Đào Thái Sơn, Hoa Trắng, Lưu Anh Tặng, Cham Papa, Chay Mala, Trà Chân, Inrajaya, Khánh Chi, Ngọc Lan

3. Mạnh thường quân                                             50 cuốn

Lưu Quang Sang, Bá Văn Đông, Phú Văn Lưu, Chế Linh, Ysa Cosiem, Trần Can, Văn Cát Tiên, Thạch Ngọc Xuân, mỗi vị 3 cuốn, Mạnh thường quân & Tác giả kì trước.    

4. Độc giả đặt trước                                                            250 cuốn

5. Tặng cho tân sinh viên khóa 2012-2013                    30 cuốn

Còn bán lẻ và các đại lí khác                                200 cuốn

(http://inrasara.com/2012/10/02/tagalau-13-manh-thuong-quan-phan-phoi/)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả