Một bạn văn không quen phone về từ Huế: “Em vừa đọc Hàng mã kí ức: Tuyệt quá, ý nghĩa lắm. Ngày mai em sẽ bay vào Sài Gòn”. Đúng hẹn, anh bạn đã bay vào Sài Gòn cà phê với Sara. Anh nói lên niềm xúc động của mình khi lần đầu tiên biết đến đặc san Tagalau. Và tặng ngay cho Tagalau 5.000.000 đồng.

Về tên tuổi và địa chỉ, nếu được anh cho phép, BBT sẽ thông tin sau.

BBT Tagalau xin chân thành cảm ơn bạn. Chúc bạn và gia quyến kajap karo thuk siam!

 

* Đúng sáng ngày 20-9-2011, Tagalau 12 sẽ có mặt ở Ninh Thuận và các hiệu sách thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng mời quý mạnh thường quân, tác giả, các bạn làm đại lí đến nhận. Địa chỉ chính:

Đàng Chương: Nhà Trưng bày Văn hóa Chăm Inrahani

Mỹ Nghiệp – Phước Dân – Ninh Thuận – 0163-4040205

Ya Trang, cafe_nhatrang28@yahoo.com, 0974.329434

Bạn đọc mua Tagalau có thể chuyển khoản vào tài khoản:

Châu Nữ Nha Trang – Phú Tuệ Năng

Western Bank – Số tài khoản: 000 264 243 272

 

Kính báo

Inrasara

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả