tặng Phú Trạm

Người làng bảo
Chữ không bỏ vào nồi nấu được
Ông tôi múa võ, ngồi bán già trầm ngâm
Nửa đêm nhúm lửa xông hơi lập lòe ma trơi cũng sợ
Tội chưa ông ghiền ăn chữ
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm
Rồi lên ngựa rời làng Cakleng đi mất
Leng keng … tiếng lục lạc vọng vào núi âm âm

Bạn tôi mất đứt xe trâu thóc
Công chép trường ca Deva Mưno – 460 câu lục bát
Buồn tình phơi chúng dọc triền đồi cát đầy hoa xương rồng
Đêm nằm mơ Ciet sách treo xà ngang
Thương những linh hồn ký ức mòn phai, lay lắt
Chờ ngày lễ tẩy trần sông Lu

Có người thấy ông tôi đi từ rừng về
Miệng ngồm ngoàm nhai chữ
Mùa gió chướng dân làng đi dọc bờ sông
Vớt lại mớ chữ Chăm dật dờ trôi ra biển
Hong nắng suốt mùa khô
Làm lễ đưa lên giàn hỏa
Phóng sinh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)