Nửa cuộc đời – nữa âu lo!
Nửa kia gởi biển, nửa cho mây ngàn
Một chiều tóc điểm xuân sang
Nửa tương lai với nữa mang tật nguyền

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
Nửa và nữa - Bạch Vân Thanh (thơ), 8.0 out of 10 based on 1 rating

Thông tin tác giả