Mẹ đi xa rồi
ngôi nhà còn đó
hương mẹ
giường mẹ sắm từ thời lấy chồng
mùng buông gối cũ
hơi còn
mẹ ơi!
nhỏ Tròn
mùa chay
đội trầu lên chùa
Têm nhớ mẹ
con đi xa quê
gom hơi mẹ
góp chút nắng mưa quê hương
làm hành trang
vào cuộc người
mẹ ơi, bên trời ấy
mẹ nhặt mấy niềm vui
bên này con khát lời ru.

05/2002

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả