Tìm một nửa chừng suốt thời trai trẻ
Từng đôi lần chới với giữa dòng Ngân
Hôm vô ý chạm tay người rất nhẹ
Về dỗ dành lòng động mấy mươi năm.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)