Thốt nhiên gió thổi qua chiều
Làm rơi chút nắng trên triều đang dâng
Tình em lầy xuống dòng Ngân
Muộn phiền rong phủ ái ân đã nhiều
Anh về nặng gót phong nhiêu

Tóc sương đã điểm cuộc yêu vẫn nồng
– Thôi em như thế là xong
Tình trần ai nỡ bềnh bồng trôi sông
Để mai khi tắt lửa lòng
Đá yêu đời đá duổi dong ngọn sầu

Buồn lên, lên tuốt Đồi Trầu
Cố hương thôi đã vắt màu quan ly

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)