Núi không còn màu xanh
Thì núi trơ đá trắng
Rừng hết còn màu xanh
Thì rừng phơi đất mặn.
           Là cây hết màu xanh
           Là lá hết màu xanh
           Mưa không ở lại núi
           Bước nhanh xuống biển xa
           Nước không ở với đất
           Bay vội vào bao la.
Người đành ở lại đất
Hồn thiếu vắng màu xanh
Chúng em ở với đất
Tìm hoài không màu xanh.
           Thì ta làm màu xanh
           Thì ta nuôi màu xanh.

Trả màu xanh cho lá
Trả màu xanh cho cây
Trả màu xanh cho núi
Trả màu xanh cho đời.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả