tặng Dư Thị Hoàn

Người thôi không về nữa!
Cánh buồm xa chắp cánh biển trời
tan vào mộng mị
Tôi làm người thi sĩ
Nối vần thơ tìm viễn xứ ra khơi

Có bài Ariya kể…
Về một nàng công chúa đi chơi
lạc lối không về
Tôi nguyện làm kỵ sĩ
Vó ngựa phi càn giẩm nát sương rơi

Gặp em bờ Đại Lải…
Bước lưu vong mòn mỏi một đời
em hoài đến trễ
Tôi thành chàng ca sĩ
Hát ru người vào cõi xa xôi

Mai người về không lẽ?!
Bước chân xa không ru nổi tình gần
hình hài nhân thế
Tôi ngỡ mình tu sĩ
Huyền thoại em bài kinh tụng chơi vơi!!!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Trà Vigia

Thông tin tác giả Trà Vigia

Nhà thơ, nhà văn hiện đang sống tại thôn Hữu Đức (Hamu Tanran), Ninh Thuận