Bài vở nhận được:

Trần Hữu Dũng, Phutra Noroya, Ka Lưu, Trà Ma Hani, Vija (Tp. Hồ Chí Minh), Trà Vigia, Bá Minh Trí, Tạ Bình Yên, Báo Thị Thu Trâm, Sử Văn Ngọc, Jalau Anưk, Jaya Hamu Tanran, Quảng Ngũ, Trầm Ngọc Lan, Quảng Đại Hội, Đàng Năng Hòa, Phú Mân, Huy Tuấn, Chế Kim Trung, Nguyễn Văn Tỷ, Kay Amưh, Phan Dạ Vô Miên, Chahya Mưlơng, Nguyễn Văn Hùng, Quảng Đại Thao, Đạo Văn Chi, Guga, Mai Đàng Quốc Khả, Lê Quang, Thạch Giáng Hạ, Minh Trí, Racham Lưu Ngọc Tuấn, Quảng Đại Anh, Lưu Quang Bông, Đàng Minh Chí, Não Cùi, Quảng Văn Quỳnh Thư, Trilila (Ninh Thuận), Linh Nga Niê kdam, Đồng Chuông Tử, Lê Nguyên Ngữ, Diễm Sơn, Đặng Tịnh, Nguyễn Tấn Thái,  (các tỉnh khác).

Cộng tác viên có bài gửi, vì lí do nào đó, Tagalau không nhận được (không có tên trong Hộp thư), xin các bạn vui lòng gửi lại. Khi Kraung Dung đang lên khuôn, BBT có nhận được thư, bài viết của vài tác giả, chúng tôi sẽ đăng kì tới. Chân thành cám ơn sự cộng tác của các bạn. 

 

Thư từ & bài vở, liên hệ: 

Nhà thơ INRASARA

107 Đường 45, Phường 6, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

Tel: 08-8269941 – VinaFone: 0913-745764.

Email: inrasara@yahoo.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả Tagalau