Một cánh diều – trăm cánh diều
Bay là bay lên – bay cao hơn nữa
Ăn gió cho no – sức dài cứ mở.

Một cánh diều – ba cánh diều
Bay là bay cao – tung mình gió lớn
Vẫn cứ cần dây – vẫn không quên đất.

Gió là chí cả – dây là cuống nhau
Đất là quê hương – diều là sức trẻ
Cứ thế mà bay – sánh vai bốn bể.

Ngày mai mỏi gió – đất lại thu về
Diều nghỉ cùng quê – diều nằm với đất.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả