Thụp… thoang…
Thụp… thoang…
Tiếng chiêng vang vọng
Buôn làng K’ho gọi mùa

Thụp… thoang…
Thụp..thi..thế..thi..thụp..thi..thế
Ơ! yàng núi yàng đồi
Hạt lúa được nẩy mầm đầy đồng
Ơ! yàng nắng yàng suối
Cho cây lúa xanh tốt đầy nương
Ơ! yàng nắng yàng mưa
Hạt lúa vàng trĩu nặng
Ơ! yàng mặt trời yàng mặt đất
Cho hạt lúa đầy chòi hạt gạo đầy chum
Rượu cần đầy chóe hạt cơm đầy nồi

Thụp… thoang…
Thụp… thoang…
Tiếng chiêng ngân xa
Người K’ho về nhà rong
            gọi mùa.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả Đạ Rờ Lâm