Tagalau là sân chơi của những tay viết yêu văn hóa Chăm gặp mặt, trao đổi và thể hiện để cùng học tập sẻ chia. Là điểm ghé của những cây bút trong và ngoài Chăm trên đất nước Việt Nam, như là một góp mặt thiện chí, một bắt tay thân quen.

Tagalau, bởi là một sân chơi, nên chấp nhận mọi cách nhìn, cách thể hiện về mọi khía cạnh xã hội, nhất là xã hội Chăm hôm nay – miễn là góp phần vào phát triển văn học – nghệ thuật, dân tộc, đất nước, để cùng nhau tìm hướng đi lên.

Tagalau rất mong được sự ủng hộ của bà con Chăm và của bạn đọc khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, sẵn sàng đón nhận những góp ý thiết thực của những con người thực lòng quan tâm đến nó, yêu thương nó.


Hit Counter provided by Sign Holder