gửi anh Sara

gã về ôm đầu trăng
những phần cơ thể đêm như tấm áo chằm vá mẹ
đầy tâm tưởng
ký ức sông đưa gã dọc đường…
thơ
định phận vào danh thiếp cô đơn
sóng nuôi khúc dạo đầu vỡ mặt
một giây thôi dòng khóc
tình đã xa

gã thúc thủ cô đơn bay mọi miền sông khát
đức tin nâng chén hoài nghi
gieo và gặt
ôm đầu trăng gã hát…
đêm nay nung sôi lồng ngực anh*
03.2002

*Thơ Inrasara

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả