Danh sách dự kiến, Inrasara.com đăng để độc giả góp ý.

STT

Tên- Bút danh

Tiểu ban

Email

Điện thoại

Skype

1

Inrasara Đồng chủ biên inrasara@yahoo.com 0913.745.764  

2

Jalau Anưk Đồng chủ biên truongdangai@gmail.com 0915.783.483 brian.truong60

3

Trà Vigia Sáng tác (tiếng Việt)      

4

Tuệ Nguyên Sáng tác (tiếng Việt) tuenguyen_nt@yahoo.com    

5

Jaya Hamutanran Sáng tác (tiếng Chăm) daogdnt@gmail.com 0908.506.391  

6

Kiều Dung Sáng tác (tiếng Chăm) pudrathraoh@gmail.com    

7

Isvan Campa Nghiên cứu- phê bình nangphanrangnt@gmail.com 0906.851.183  

8

Bá Minh Truyền Sưu tầm- xã hội truyenphanrang@yahoo.com    

9

Inrajaka Công tác bạn đọc & Truyền thông inrajaka@gmail.com    

10

Ngô Thanh Tú Công tác bạn đọc & Truyền thông thanhtu.real@gmail.com 0902.423.642  

11

Đồng Chuông Tử Công tác bạn đọc & Truyền thông japanariya@gmail.com    

12

Ma Kaiapa Kế hoạch và phát hành baminhtri@gmail.com 0933.361.337  

13

Jayam Padra Kỹ thuật in ấn  jayampadra@hotmail.com  0122.562.7363  

14

Inrajaya Kỹ thuật in ấn inrajaya@gmail.com    

15

Hán Dương Phú Tài chính phuchampa@yahoo.com 0919.034.604  

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả