Đã đăng Tagalau 12

 

Chăm với Bàni đâu có xa

tơl ni hai mươi năm trước

chú Thanh họ tôi yêu cô Phi làng bên cách chừng ba đám ruộng Hamu Dhaung

nhà chú Thanh giàu có, cả bầy trâu to mũm, đất vườn trồng nhiều thứ cây

chú Thanh có người cha mẫu mực.

 

Cô Phi đẹp nết lại hay e thẹn nép sau đôi mắt

người con gái Bàni có nước da màu nho làm rung động nhịp tim chú Thanh

tự lúc nào

không ai biết

lời thề chữa cháy chưa tàn hết ngọn lửa

hai người yêu nhau

như hai kẻ điên

mặc xóm giềng xầm xì…

 

Như thể hai đường biên

như thể từ lâu lắm họ vừa đánh rơi tiếng nói

 

không môn đăng hộ đối

không buồn lễ trầu cay

không một lời âm vang.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả