tặng tác giả Mĩ Sơn đường về

những thiên thần giạt ra ngoài thánh địa
lang thang dưới trăng Duy Xuyên
dĩ vãng rách hai bờ thực / giả
đêm phế tích
vẫn say nồng hương Hồng Đào đất Quảng!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)