° Các vị mua giá ủng hộ Tagalau2:

* 2 quyển = 100.000đ, có:

      Thành Phần, Đàng Sĩ Điểm, Ức Thị Minh Ngọc, Quảng Đại Đạt           

* Nhóm thanh niên Chăm ở Mỹ         31 quyển         100 USD

            (sau khi trừ các chi phí – khoản này do Văn Món chuyển)

 • –    Lưu Quang Sang                           1 quyển           50 USD
 • –    Bá Đông                                        1 quyển           50 USD
 • –    Phú Văn Lưu                                1 quyển           50 USD
 • –    Anh Lý (Hoa)                               1 quyển           40 USD
 • –    Phú Văn Dũng                              1 quyển           30 USD
 • –    Anh Pull                                        1 quyển           30 USD
 • –    Đào Thắng                        1 quyển           20 USD
 • –    Chăm Hải                                      1 quyển           20 USD
 • –    Lương Viện                                  1 quyển           20 USD
 • –    Ngọc Xuân                                    1 quyển           20 USD
 • –    Đạo Trí                                          1 quyển           20 USD
 • –    Vợ Ông Nhàn                               1 quyển           20 USD

            (danh sách và tiền do Ông Lưu Quang Sang đưa)

–    Karim Abdul                                 2 quyển           20 USD

°     Các vị ủng hộ Tagalau3

 • –    Ngụy Văn Nhuận                                                  50 USD
 • –    Dương Tấn Thi                                                     50 EUR
 • –    Bá Trung Thắng                                                    100 EUR
 • –    1 thân hữu ở Ninh Thuận                                      1.000.000đ
 • –    1 thân hữu ở Sài Gòn                                            1.000.000đ
 • –    Lưu Quý Nhu                                                       1.000.000đ
 • –    Cty TNHH dệt may thổ cẩm Chăm Inrahani       2.000.000đ

° Các vị đặt mua Tagalau3:

–   Po Dharma                                                            600.000đ

      (đặt mua Tagalau là một hình thức ủng hộ Tagalau)

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TAGALAU3

I.    Các tác giả: (vì tiền tài trợ không nhiều, chưa đủ cho in ấn, Tagalau xin mạn phép trả nhuận bút bằng Tuyển tập. Mong quý tác giả vui lòng, và tiếp tục cộng tác với Tagalau)

 1. 1.   Trà Vigia, và…                           : 10 cuốn
 2. 2.   Inrasara, và…                             : 10 cuốn
 3. 3.   Sakaya                                         : 8 cuốn
 4. 4.   Trầm Ngọc Lan                           : 5 cuốn
 5. 5.   Nguyễn Văn Tỷ                          : 4 cuốn
 6. 6.   Bá Minh Trí                                 : 4 cuốn
 7. 7.   Thuận Ngọc Liêm                       : 4 cuốn
 8. 8.   Jaya Hamu Tanran                     : 4 cuốn
 9. 9.   Trà Ma Hani                                : 4 cuốn
 10. 10. Lê Đình Bích                              : 4 cuốn
 11. 11. Trương Thông Tuần                   : 4 cuốn
 12. 12. Lộ Trung Thiện                           : 3 cuốn
 13. 13. Tantu                                            : 3 cuốn
 14. 14. Đàng Năng Quạ                          : 3 cuốn
 15. 15. Quang Cẩn                                   : 3 cuốn
 16. 16. Đàng Năng Thọ                           : 3 cuốn
 17. 17. Thành Văn Sưởng                       : 3 cuốn
 18. 18. Hồng Loan                                  : 3 cuốn
 19. 19. Phutra Noroya                            : 3 cuốn
 20. 20. Lương Định                                 : 3 cuốn
 21. 21. Bạch Văn Thanh             : 3 cuốn
 22. 22. Phan Trung Thành                      : 3 cuốn
 23. 23. Chế Kim Trung                           : 3 cuốn
 24. 24. Lý Đợi                                          : 2 cuốn
 25. 25. Thiên Y                                        : 2 cuốn
 26. 26. Ngô Thanh Dũng                        : 2 cuốn
 27. 27. Trần Đình Sơn                            : 2 cuốn
 28. 28. Mih Tơm                                      : 2 cuốn
 29. 29. Thanh Ngọc                                 : 2 cuốn
 30. 30. Nguyễn Khôi                               : 2 cuốn
 31. 31. Thu Nguyệt                                 : 2 cuốn
 32. 32. Huy Hoàng                                  : 2 cuốn

                        Tổng số          : 105 cuốn

II.   Mạnh thường quân:

 1. 1.   Thầy Lưu Quang Sang, và…                             : 40 cuốn
 2. 2.   Thanh niên Chăm ở Mỹ                         : 20 cuốn
 3. 3.   Anh Bá Trung Thắng                                         : 10 cuốn
 4. 4.   Ông Dương Tấn Thi                                           : 10 cuốn       
 5. 5.   Anh Karim                                                           : 5 cuốn
 6. 6.  Ngụy Văn Nhuận                                    : 10 cuốn
 7. 7.   Cty TNHH dệt may Inrahani                             : 20 cuốn
 8. 8.   Anh Lưu Quý Nhu                                              : 10 cuốn
 9. 9.   Một thân hữu ở SG                                             : 10 cuốn
 10. 10. Một thân hữu ở Ninh Thuận                             : 10 cuốn

                        Tổng số                                              : 145 cuốn

 1. III. Hội đoàn và các cơ quan:
 2. 1.   Hội VHNT các dân tộc Tp. HCM                     : 10 cuốn
 3. 2.   Hội sinh viên thành phố                                    : 10 cuốn
 4. 3.   Các Hội ở phía Bắc và cơ quan báo chí          : 30 cuốn
 5. 4.   Các cơ quan ở tỉnh có đồng bào Chăm           : 20 cuốn
 6. 5.   Các làng Chăm ở vùng sâu vùng xa                 : 50 cuốn

                        Tổng số                                              : 120 cuốn

* Chúng tôi sẽ chuyển tới quý thân hữu nhanh nhất có thể, khi Tagalau ra khỏi nhà in. Riêng anh em ở xa, để tiết kiệm phí gửi, xin (cho người ) liên hệ với địa chỉ Tagalau, để có ấn phẩm sớm. Địa chỉ:

            Nhà thơ INRASARA, 25/6 Phó Đức Chính – Quận I-Tp. Hồ Chí Minh.

            Tel. 08.8212453 – Vina-phone: 0913.745764

Hoặc: anh Ngòi, Cơ sở dệt Thổ cẩm Chăm Inrahani, Mỹ Nghiệp – Phước Dân –

                                    Ninh Phước – Ninh Thuận

Lưu ý: Các cá nhân, đại lí nhận Tagalau1 hay Tagalau2 bán, đề nghị đến địa chỉ Tagalau để thanh toán. Cám ơn nhiều.

* Tagalau4 xin giới thiệu sơ bộ nội dung số sẽ phát hành dịp lễ Rija Nưgar 2004.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả