Thương em lầm lũi quên thân ngọc
Năm tháng phôi pha dáng mận đào
Ta muốn làm mưa vừa ướt tóc
Cùng áng mây che đoạn dãi dầu
Chí ít ngăn người hao nước mắt
Tủi hờn tuôn chảy suốt canh thâu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)