đã đăng Tagalau 11.

Nắng
hanh hao
đợi mấy mùa
Kate
không em
tháp đẫm lệ
trên đồi hoang huyền nhiệm
rêu phong.
Tôi, hiện tồn vô hướng
thẳm sâu
vời vợi một khúc buồn Ariya.

Linga lạc loài
đợi mấy mùa
Kate
không em
bụi Tagalau hóa đá
hoa vẫn tím
lá vẫn xanh
cốt vẫn khô vắt nhựa mệt nhoài.

Giữa rừng hoang
đám lửa tàn
đợi mấy mùa
Kate
không em
Xaranai
bi ai réo rắt
Ginơng òa vỡ trái tim hoang
những điệu múa vô hồn
chợt tắt
theo Yama
về với những linh hồn.

Nắng cứ cháy/ tháp cứ hoang,
Shiva cứ bừng khởi
Apsara cứ ngạo nghễ…

Tôi,
nhàu nát…
… mấy mùa
Kate,
… không em.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả