Chuyên mục: Tagalau 8

Hộp thư Tagalau

Lê Bảo Âu Long, Nguyễn Phạm Hùng (Hà Nội), Jalau Anưk, Phutra Noroya, Chị Tantu, Kalưu, Huy Tuấn, Bùi Khánh Thế, Trà Ma Hani, (Sài Gòn), Lê Vĩnh Tài, Niê Thanh Mai (Dak Lak),  Nguyễn Tấn On (Đà Lạt), Chế Mỹ Lan (Hoa Kì), Đặng...

Read More

Tác phẩm mới và tin vui

Tin vui Trà Vigia, thành viên Nhóm chủ trương Tagalau. Sau loạt truyện ngắn xuất sắc đăng trên Tagalau và các báo chí Trung ương, và nhất là sau khi dự Trại sáng tác văn học tại Nhà sáng tác Đải Lải mùa Đông năm 2005, vừa được...

Read More

Sơ kết Tagalau 2000 – 2007

Tagalau ra số đầu tiên vào mùa Katê tháng 10.2000, đến Tết Nguyên đán 2007, đã được 8 số. Đây là Tuyển tập, nhưng được coi như một Đặc san ra hàng năm, do một số trí thức Chăm chủ trương, nhà thơ Inrasara đứng chủ biên. Gần 2/3...

Read More

Thông báo về vấn đề ngôn ngữ

Vừa qua, BBT Tagalau liên tục nhận được thư, mail của bạn đọc, cộng tác viên các nơi gửi đến, phản ứng về Thông tin Vấn đề ngôn ngữ chữ viết Chăm sau năm 1975. Trong đó có 2 bài viết mang tính khoa học, đi sâu phân tích vấn đề...

Read More

Bỏ chùa mà đi – Chay Mala (tạp văn)

Làng tôi, có ông nhà nông nọ, hơn nửa đời hư nổi hứng thế nào ấy, muốn xuất thế đi tu. Ông chọn đồi phía Nam làng dựng cái am. Ngặt, lâu nay làng khuyết truyền thống tu hành, nên có mỗi bà cô thương tình theo ông lên đồi phục...

Read More

Log In

Mục lục Tagalau 8

Lời mở 0 Comments

Văn chương ngoại vi/trung tâm từ một góc nhìn - Inrasara 0 Comments

Khoảng cách - Trà Vigia (thơ) 0 Comments

Tháp lặng - Trà Vigia (thơ) 0 Comments

Tri bỉ - Trà Vigia (thơ) 0 Comments

Kinh cầu tự của người loạn trí - Trầm Ngọc Lan (thơ) 0 Comments

Khúc thiên di - Trầm Ngọc Lan (thơ) 0 Comments

Tiên tri - Jalau Anưk (thơ) 0 Comments

Cổ tích em - Jalau Anưk (thơ) 0 Comments

Trên đường đi - Jalau Anưk (thơ) 0 Comments

Gởi em - Huy Tuấn (thơ) 0 Comments

Triết lý lá vàng - Bá Minh Trí (thơ) 0 Comments

Ăn chữ - Trà Vigia (truyện ngắn) 0 Comments

Về bên kia núi - Niê Thanh Mai (truyện ngắn) 0 Comments

Bài thơ về sự cả nể - Lê Vĩnh Tài 0 Comments

Cái chết của bầy mối - Nguyễn Tấn On (thơ) 0 Comments

Khóc Jalau - Chế Vi (thơ) 0 Comments

Đợi mong - RaChăm (thơ) 0 Comments

Hai chữ Katê - Chế Mỹ Lan (thơ) 0 Comments

Lên đèo - Chế Mỹ Lan (thơ) 2 Comments

Mưa, vạt nắng và anh - Sonputra (thơ) 0 Comments

Cảm xúc từ lớp ghép - Kahat (thơ) 0 Comments

Mưa phố núi - Kalưu (thơ) 0 Comments

Lý tưởng sống - Văn Điển (thơ) 0 Comments

Tâm hồn Chăm - Yamy (tiểu luận) 0 Comments

Văn học nghệ thuật Chăm, một chặng đường và 4 khuôn mặt văn nghệ hôm nay - Inrasara 0 Comments

Văn học Champa đang ở đâu - Nguyễn Phạm Hùng 0 Comments

Trên đồi hoang - Kay Amưh (truyện ngắn) 0 Comments

Tìm về nguồn cội - Isvan (truyện ngắn) 0 Comments

Bỏ chùa mà đi - Chay Mala (tạp văn) 0 Comments

Lạm bàn về học vấn và văn hóa - Châu Văn Đỉnh (tạp văn) 0 Comments

Những nét đặc trưng của bản sắc dân tộc Chăm - Nguyễn Văn Tỷ 0 Comments

Tiếng Chăm trên sóng điện và các vấn đề ngôn ngữ học - Bùi Khánh Thế 0 Comments

Thông báo về vấn đề ngôn ngữ 0 Comments

Một cõi nhạc phiêu miên - Lê Bảo Âu Long (tạp văn) 0 Comments

Cảm nhận con người và nhà thơ Inrasara - Huyền Hoa 0 Comments

Thư gửi con đang học nước ngoài - Trà La Ding 0 Comments

Tagalau - 7 năm nhọc nhằn và kiêu hãnh - Inrasara 0 Comments

Sơ kết Tagalau 2000 - 2007 0 Comments

Tác phẩm mới và tin vui 0 Comments

Hộp thư Tagalau 0 Comments


Hit Counter provided by Sign Holder