Chuyên mục: Tagalau 6

Hộp Thư Tagalau

Bài vở nhận được: Trần Hữu Dũng, Phutra Noroya, Ka Lưu, Trà Ma Hani, Vija (Tp. Hồ Chí Minh), Trà Vigia, Bá Minh Trí, Tạ Bình Yên, Báo Thị Thu Trâm, Sử Văn Ngọc, Jalau Anưk, Jaya Hamu Tanran, Quảng Ngũ, Trầm Ngọc Lan, Quảng Đại...

Read More

Vai trò của các già làng trong xã hội truyền thống Êđê và Mnông ở Dăk Lăk – Linh Nga Niê kdam (nghiên cứu)

       Trước hết nói về thuật ngữ “già làng”: thực tế trong ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên không có hai từ này, mà chỉ có các thuật ngữ như chủ buôn, chủ bon, chủ đất, tù trưởng là các Kruanh bon, U...

Read More

Mái nhà – Sonputravarman (văn)

          Chữ "quê nhà " phải được hiểu là ở quê hương, nơi đó có mái nhà của mình. Vì có một mái nhà nên khi lưu lạc đất khách quê người, trong ta luôn dậy lên nỗi hoài hương. Nỗi hoài hương vẫy gọi ta trở về, để được đặt bàn...

Read More

Đội chữ – Quảng Đại Thao (thơ)

kính tặng các bà mẹ Chăm Sài Gòn nhiều đêm không ngủÁm hồn con nỗi quê nhàRượt nhau chạy: cát và gióĐất nghèo nắng cháy thịt da Miền Trung mùa này đang khátMỏi mòn người ngóng trời mưa Dê cừu khóc đồng nứt nẻBóng mẹ khuất dần...

Read More

Thơ tình áo trắng – Jalau (thơ)

Tặng cho em trái tim đau cùng tậnLà niềm vui khổ một đờiEm hãy nhận thay cho hoan lạcĐể xua đi những ủy mị tình ngườiTuổi còn xanh niềm ước vọng tràn đầyEm có nghe chăng tiếng lòng anh thổn thứcAnh lang thang ngày mưa buồn năm...

Read More

Tìm hiểu nguồn gốc một số địa danh của các tỉnh miền Trung Việt Nam – Chế Vỹ Tân (Cảm nhận văn hóa Chăm)

1.  Đà Nẵng:       Đà Nẵng là biến dạng của từ Chăm DAKNAN. Theo tài liệu của cụ Bố Thuận  (nhà nghiên cứu Chăm, gốc Phan Rí, sống vào đầu thế kỷ XX) thì chữ dak có nghĩa là nước (Chăm cổ), nan hay nưn (tức lanưng) là rộng. Địa...

Read More

Log In

Mục lục Tagalau 6

Lời mở - Tagalau 0 Comments

Triết lí con Nhím - Tagalau 0 Comments

Nhắn em - Jalau Anưk (thơ) 0 Comments

NG. - Jalau Anưk (thơ) 0 Comments

Tôi - Jalau Anưk (thơ) 0 Comments

Gởi bạn - Jalau Anưk (thơ) 0 Comments

Nhật kí phố - Trầm Ngọc Lan (thơ) 0 Comments

Đêm phế tích - Trầm Ngọc Lan (thơ) 0 Comments

Tiếng xưa - Trầm Ngọc Lan (thơ) 0 Comments

Mưa ấm - Thông Minh Diễm (thơ) 0 Comments

Giấc mơ tháp - Thông Minh Diễm (thơ) 0 Comments

Vương miện của vị vua cuối cùng - Trà Vigia (truyện ngắn) 0 Comments

Mùa hạn - Jalau Anưk (Truyện ngắn) 0 Comments

Bài thơ tặng Anne Frank - Phan Kan (thơ) 0 Comments

Phóng sinh chữ - Trần Hữu Dũng (thơ) 0 Comments

Sắc tím Tagalau - Racham (thơ) 0 Comments

Cổ tích thời sau Diễm - Nguyễn Văn Hùng (thơ) 0 Comments

Một nửa - Nguyễn Văn Hùng (thơ) 0 Comments

Góc xưa - Nguyễn Văn Hùng (thơ) 0 Comments

Mưa chiều tháp cổ - Lê Nguyên Ngữ (thơ) 0 Comments

Em - Huy Tuấn (thơ) 0 Comments

Cho mãi muôn đời - Huy Tuấn (thơ) 0 Comments

Lời yêu muộn - Bá Minh Trí (thơ) 0 Comments

Với người xưa - Bá Minh Trí (thơ) 0 Comments

Dấu ấn thiền và sự khải ngộ trong thi ca Chăm - Guga (nghiên cứu) 0 Comments

Klau/Cười - Inrasara (tùy bút) 0 Comments

Mùa rẫy cuối cùng - Inrasara (truyện ngắn) 0 Comments

Tục thờ Kut của người Chăm Bàlamôn - Sử Văn Ngọc (Cảm nhận văn hóa Chăm) 0 Comments

Lễ nhập Kut của người Chăm - Đạo Văn Chi (Cảm nhận văn hóa Chăm) 0 Comments

Bàn thêm về HỌ của người Chăm - Inrasara (Cảm nhận văn hóa Chăm) 0 Comments

Tìm hiểu nguồn gốc một số địa danh của các tỉnh miền Trung Việt Nam - Chế Vỹ Tân (Cảm nhận văn hóa Chăm) 1 Comment

Bhum Adei giữa lòng Chăm - Inrasara (Cảm nhận văn hóa Chăm) 0 Comments

Nắng quê (truyện dự thi) - Thạch Giáng Hạ (văn) 0 Comments

Thơ tình áo trắng - Jalau (thơ) 0 Comments

Đội chữ - Quảng Đại Thao (thơ) 0 Comments

Hoa xương rồng trên cồn cát quê em - Quảng Đại Anh (thơ) 0 Comments

Mái nhà - Sonputravarman (văn) 0 Comments

Chuyện tình ngày ấy... (truyện dự thi) - Ka Lưu 0 Comments

Vai trò của các già làng trong xã hội truyền thống Êđê và Mnông ở Dăk Lăk - Linh Nga Niê kdam (nghiên cứu) 0 Comments

Tìm hiểu sự giao lưu văn hóa giữa dân tộc Chăm và Việt - Nguyễn Văn Tỷ (nghiên cứu) 1 Comment

Làm thế nào nói tiếng Chăm? - Inrasara (nghiên cứu) 0 Comments

Hộp Thư Tagalau 0 Comments


Hit Counter provided by Sign Holder