Viết thay anh Trẻ ở Phước Nhơn

Chưa ra đời
đã mồ côi ruộng đồng
tôi lang thang trong cuộc người
yêu không mùa
sao em nỡ chia tình tôi
xuân, hạ, thu, đông
mai mốt
về vô cùng
hạnh phúc ngồi khóc
bên bờ lở lói
em còn nhớ
ngày xưa…
chiếc hôn
rụng tơi bời
           bên hiên trường cũ
tiếng chim rú
          gọi
                 tan hoang
bình minh
Em khóc
Trên đê hoàng hôn
chờ ai
gió hú
vô vọng
        về đi con…

                    Katê, 2007

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)