Mỹ Sơn đường về – Trà Vigia (bút ký)

Đoàn người khởi hành từ Chakleng vào lúc 6 giờ sáng, trong đó có 9 người đàn ông và 7 phụ nữ với đủ thành phần, đối tượng… Chuyến đi được hình thành từ sự kiện: Khóa học bồi dưỡng chữ Chăm do Ban biên soạn tổ chức và Làng văn hóa Mỹ Nghiệp đăng cai: Nghệ thuật là trạng thái động để minh họa cho văn hóa và chuyến hành hương về nguồn đầu Thánh địa Mỹ Sơn cũng là một hình Xem thêm...

Read More