Tác giả: Quảng Văn Sơn

Về những hiện vật điêu khắc Champa trong Bảo tàng Lịch sử Việt Nam/TP Hồ Chí Minh – Quảng Văn Sơn

Giới thiệu chung Nghệ thuật điêu khắc Champa là bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản nghệ thuật Việt Nam, về cả số lượng tác phẩm cũng như tính thẩm mỹ hết sức độc đáo.          Điêu khắc đá Champa là một bộ môn nổi tiếng được nghiên cứu từ cuối thế kỷ XIX. Các nhà nghiên cứu đã định ra được các phong cách tạo hình của Champa từ giai đoạn trước thế kỷ VII (chịu ảnh Xem thêm...

Read More

Thử nhìn lại kỹ thuật xây tháp Champa – Quảng Văn Sơn

THỬ NHÌN LẠI KỸ THUẬT XÂY DỰNG THÁP CHAMPA (THÁP PPO ROME – NINH THUẬN) Trong di sản văn hóa Champa để lại, tháp Chăm là loại hình kiến trúc tôn giáo duy nhất còn lại cho đến ngày nay. Gần 900 năm từ cuối thế kỷ VII đến nửa đầu thể kỷ XVII, bằng sự lao động miệt mài và tài năng sáng tạo tuyệt vời, người Chăm đã xây dựng nên một nền kiến trúc điêu khắc khá độc đáo với hàng trăm Xem thêm...

Read More

Hit Counter provided by Sign Holder