Tác giả: Quảng Đại Tuyên

Bước đầu tìm hiểu về triết lí Âm dương thông qua hình ảnh cánh diều Chăm – Quảng Đại Tuyên

Bút danh khác: IsvanTrung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm - Ninh Thuận BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ TRIẾT LÝ ÂM DƯƠNG THÔNG QUA HÌNH ẢNH CÁNH DIỀU CHĂM  Nằm trong cái nôi văn minh nông nghiệp Đông Nam Á, cũng như nhiều tộc người khác, người Chăm cũng hội tụ đầy đủ những giá trị văn hóa chung của khu vực. Đồng thời trong quá trình sinh sống, họ hình thành cho mình những nét văn hóa đặc trưng riêng để Xem thêm...

Read More

Quan hệ giữa nhạc cụ truyền thống tộc người Chăm và các tộc người Mã Lai – Đa đảo ở Tây Nguyên – Quảng Đại Tuyên

Trong thành phần 54 dân tộc Việt Nam hiện nay, có 5 tộc người thuộc ngữ hệ Mã Lai - Đa Đảo, bao gồm các tộc người: Chăm, Êđê, Giarai, Raglai, Churu. Các tộc người này thuộc loại hình nhân chủng Indônesien, có tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Malayô - Pôlynesien trong họ ngôn ngữ Nam Đảo. Hiện nay dân số của 5 tộc người này có trên 600.000người, chiếm tỷ lệ gần 1% dân số của Việt Nam và trên Xem thêm...

Read More

Hit Counter provided by Sign Holder