Thần Chén, tôi & Tiên Thiên – Nhụy Nguyên

Truyện ngắnNhụy Nguyên, nhà văn. Hiện sống tại Huế. Đã có sự bất an xâm chiếm vợ tôi. Bắt đầu là những câu hỏi phổ thông, sau đó cô nghĩ tôi có rắc rối lớn ở cơ quan đã giấu gia đình. Tôi không thể nói, cũng không thể giải thích. Cho dù tôi gặp sự cố tồi tệ nhất trong cuộc đời, thì cũng không thể phức tạp hơn mối quan hệ giữa tôi với Tiên Thiên. Tôi đã khẽ gật đầu. Nín. Xem thêm...

Read More