Tác giả: Nguyễn Văn Tỷ

Nhận định về đời sống của hai cộng đồng dân tộc Chăm tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và Việt Nam – Nguyễn Văn Tỷ

Nhân dịp du lịch tại California (Hoa Kỳ) vào tháng 10-2009 vừa qua, tôi rất hân hạnh được tham dự lễ hội Katê của dân tộc Chăm tại hai thành phố: Sacramento do Hội Văn hóa Truyền thống tổ chức ngày 17-10-09 và San Jose do Hội Bảo tồn tổ chức ngày 24-10-2009. Tại hai buổi lễ này, tôi lấy làm vinh dự được mời phát biểu cảm tưởng như một vị khách quí đến từ Việt Nam. Sau khi phát biểu cảm Xem thêm...

Read More

Tìm hiểu lịch sử các tôn giáo Chăm – Nguyễn Văn Tỷ

          Hiện nay, người Chăm Việt Nam có ba tôn giáo chính: Bà-la-môn, Bàni và Islam. Ba tôn giáo này đã xuất hiện tại Champa cũ không cùng thời điểm, cũng không cùng nguồn gốc và đã có những diễn tiến phức tạp, những uẩn khúc khá ly kỳ suốt chiều dài lịch sử dân tộc Chăm. Trong thời đại mà cả nhân loại đang tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa hoàn toàn, con người vẫn phải quan Xem thêm...

Read More

Giáo dục – đào tạo và sự phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội vùng dân tộc chăm – Nguyễn Văn Tỷ

Trong thời phong kiến, vấn đề giáo dục chưa được phát triển và coi trọng, thiên hạ xem giáo dục như một sự xa hoa, chỉ phù hợp với những gia đình giàu có muốn kiếm bằng cấp để được tiếng tăm và danh dự. Vì thế, việc học không có giá trị thực tiễn mà chỉ có giá trị trang trí cho cuộc sống. Một số rất ít người thuộc thượng lưu xã hội chọn học vấn như một nghề để làm quan, Xem thêm...

Read More

Tìm hiểu sự giao lưu văn hóa giữa dân tộc Chăm và Việt – Nguyễn Văn Tỷ (nghiên cứu)

       Qua quá trình biến chuyển của lịch sử, dân tộc Chiêm (tức Chăm) và Việt (hay Kinh) đã dần dần trở thành những cư dân sống rất gần gũi nhau, cộng canh cộng cư với nhau. Ở nhiều vùng nông thôn, người Chăm và người Việt sống dựa lưng vào nhau trong mọi sinh hoạt để hỗ trợ cho nhau một cách thiết thực và thân tình.        Nếu người Chăm chuyên sống về nghề ruộng rẫy, nghĩa Xem thêm...

Read More

Khái quát về văn hóa Chăm – Nguyễn Văn Tỷ

 “Tôi nghĩ các cán bộ là người dân tộc thiểu số hay người Kinh đang công tác ở vùng đồng bào dân tộc, cần nắm vững chính sách dân tộc của Đảng. Nắm vững và dũng cảm thực hiện mà không ngại bất kì thế lực nào, miễn là mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”. Inrasara.Tạp chí Văn hóa Dân tộc, số 01,2006. Văn hóa dân tộc Chăm luôn luôn là đề tài thu hút các nhà nghiên cứu Xem thêm...

Read More

Hit Counter provided by Sign Holder