Tác giả: Kiều Dung

Tiếng mẹ đẻ trong mắt người Chăm – Kiều Dung

So với các dân tộc khác trong khu vực Đông Nam Á, người Chăm là dân tộc đầu tiên có chữ viết, từ đó tạo một bước nhảy lớn trong sự phát triển của nền văn minh. Tấm bia Võ Cạnh có niên đại thuộc cuối thế kỉ II sau Công nguyên được xem là bia kí chữ Phạn có mặt sớm nhất khu vực. Tiếng Chăm đóng góp một vai trò to lớn trong quá trình hình thành một nền văn minh Champa rực rỡ, không những Xem thêm...

Read More

Hôn nhân dị chủng, làm sao để không bị đồng hóa? – Kiều Dung

Để gìn giữ ilimo, chúng ta gồng gánh biết bao trách nhiệm lớn lao, tuy nhiên, nhiều nét đẹp ilimo thiết thực vẫn đang bị lãng quên. Chúng ta đã làm nhiều việc thiết thực nhưng ít quan tâm đến khả năng bị đồng hóa qua hôn nhân do vấp phải chuyện đời tư. Theo tôi, con đường bị đồng hóa qua hôn nhân mới đáng lo ngại nhất, không những gây ra sự xao lãng về tinh thần của thế hệ hiện tại Xem thêm...

Read More

Hit Counter provided by Sign Holder