Tác giả: Inra Sara

Nhà văn đứng ở đâu – Inrasara

Tham luận tại Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Namtại Hà Nội, ngày 09 & 10-12-2007. 1. Viết là tỏ thái độ. Dù bạn có vào tu chùa hay lên sống núi thẳm, chính trang viết của bạn nói lên thái độ của bạn. Nhất là khi nó động cập đến vấn đề xã hội, trực tiếp hoặc gián tiếp của hôm nay. Làm nhà văn là bị đẩy xuống tàu, con tàu thời đại. Không phải Xem thêm...

Read More

Văn chương ngoại vi/trung tâm từ một góc nhìn – Inrasara

“Những dự án mang tham vọng quá trớn có thể bị chối từ trong nhiều lĩnh vực nhưng không thể bị chối từ trong lĩnh vực văn chương. Văn chương chỉ còn sức sống nếu chúng ta tự đặt ra cho chính mình những mục tiêu bất khả lượng đạt, vượt quá tất cả những hi vọng về sự thành tựu. Chỉ chừng nào các nhà thơ và nhà văn tự đề ra cho chính mình những công tác không có bất cứ ai dám Xem thêm...

Read More

Hit Counter provided by Sign Holder