Truyện cực ngắn – Hoàng Long

Nhà văn, sinh tại Đà Lạt, hiện làm việc tại Đồng Nai.HỒN PHÁCH NGÀN NĂMTruyện cực ngắn Anh ngồi trầm ngâm trước chai rượu và lắng nghe tiếng cười nói dập dìu đằng xa. Dựa lưng vào thành ghế anh từ từ để cho cái chất lỏng vàng sánh thấm vào người từ từ và êm dịu. Tội tình gì mà phải kiêng khem? Sau cuộc trăm năm, tất cả những người cười nói giờ đây sẽ đều phơi xương trắng Xem thêm...

Read More