Tác giả: Bá Văn Quyến

Bí ẩn tháp Po Romé – Bá Văn Quyến

Cei Kadhar, hiện ở Hậu Sanh - Phước Hữu - Ninh Phước - Ninh Thuận  BÍ ẨN CỦA THÁP PO ROMÉ  Gần đây, trên đền tháp Po Romé đã phát hiện khu mộ “Ghur” chôn hài cốt người, hộp Klaong đựng mảnh xương trán và những mảnh vỡ của bức tượng đá được chôn lắp dưới đất… Nhận thấy rằng những vấn đề này là bí ẩn của tháp Po Romé. Thiết nghĩ cần phải có sự giải đáp đúng đắn về Xem thêm...

Read More

Bảo tồn âm nhạc và múa truyền thống Chăm – Bá Văn Quyến

1. Đặt vấn đề Người Chăm là một dân tộc sinh sống lâu đời trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Họ sống phân tán từng làng (palei), từng khu vực tại các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận. Trong lịch sử phát triển xã hội tộc người họ đã sản sinh ra một nền văn hóa rực rỡ, phong phú và đa dạng. Trong đó phải kể đến âm nhạc và múa truyền thống Xem thêm...

Read More

Hit Counter provided by Sign Holder