Tác giả: Bá Minh Truyền

Tổng luận về nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội và giáo dục người Chăm ở Việt Nam – Bá Minh Truyền

Bút danh khác: Jaya Bahasa, hiện sống ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.  TỔNG LUẬN VỀ NGHIÊN CỨULỊCH SỬ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHĂM Ở VIỆT NAM Tóm tắt Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, lịch sử vương quốc Champa đã thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu, công bố thành sách, tạp chí. Sau năm 1975, xuất hiện các tác giả Việt Nam, không dừng lại ở việc tìm tòi, bổ sung Xem thêm...

Read More

Hành trình khám phá văn hóa Chăm ở Panduranga – Bá Minh Truyền

Bút ký  Panduranga là một tiểu quốc của Champa ở khu vực phía Nam, gọi theo đơn vị hành chính Việt Nam ngày nay là địa giới thuộc tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Nhưng theo cách gọi của người Chăm thì Panduranga bao gồm các xứ Panrang, Parik, Pajai, Kraung. Đây là địa bàn sinh sống lâu đời của cư dân Champa, trải qua bao biến cố lịch sử thịnh suy người Chăm vẫn gìn giữ được những công trình kiến Xem thêm...

Read More

Hit Counter provided by Sign Holder